Tilskud

Sygeforsikringen ”danmark”
Sygeforsikringen ”danmark” yder tilskud til zoneterapibehandlinger. En af betingelserne for at få tilskud er, at behandleren skal være RAB eller SA godkendt og have en aftale med Sygeforsikringen ”danmark”. Jeg er RAB godkendt og har en aftale med Sygeforsikringen "danmark".
 
For at være berettiget til tilskud til zoneterapibehandlingen, skal du som medlem af Sygeforsikringen ”danmark” have en lægelig diagnose, som min zoneterapibehandling skal være målrettet mod. Der kræves ikke en henvisning fra lægen.
 
Reglerne for tilskud er ens for Sygeforsikringen ”danmarks” medlemmer af Gruppe 1, 2 og 5. Der skelnes mellem den første konsultation/behandling og de efterfølgende behandlinger. 
 
Er du medlem af Sygeforsikringen ”danmark” og har en lægelig diagnose som min zoneterapibehandling er målrettet mod, så indberetter jeg som RAB godkendt zoneterapeut behandlingen elektronisk til Sygeforsikringen ”danmark”.
 
Du kan læse mere om Sygeforsikringen ”danmarks” takster og regler på deres hjemmeside: www.sygeforsikring.dk/zoneterapi

Sundhedsforsikringer
Mange sundhedsforsikringer – såvel firma- som privattegnede – giver også tilskud til zoneterapi-behandlinger. Vær opmærksom på at der hos flere forsikringsselskaber skal søges om tilskud inden behandlingsstart.
 
Klinikken er tilmeldt indberetningsordningen gennem Sygeforsikringen ”danmark” for Danica Sundhedssikring, PenSam og Skandia. Dette gælder også for klienter, der ikke er medlem af Sygeforsikringen ”danmark”.
bergs klinik | CVR: 37340944 | Færgevej 37, Kragnæs, 5960 Marstal  | Tlf.: 25 15 86 45