NADA - stresslindring

NADA-metoden blev oprindelig udviklet i USA til at afhjælpe abstinenser hos misbrugere.

 NADA er en forkortelse for National Acupuncture Detoxification Association.
 
Metoden har efterfølgende vist sig virksom ved stresstilstande, angst, depressioner, uro, anspændthed, irritabilitet, søvnløshed, ADHD, søvnproblemer, koncentrationsbesvær, abstinenser, sukkertrang/appetitregulering og allergier.
 
Har du angst, lider af depressioner eller er i nedtrapning af smertestillende medicin eller anden form for afvænning udfører klinikken kun NADA-behandling, hvis du samtidig er i anden form for behandling hos psykoterapeut, psykolog, psykiater eller egen læge.
 
NADA-behandlingen består i at jeg sætter fem ganske tynde sterile engangsnåle i hver af dine øre.

 Selve behandling varer 20-30 min., hvor du bare skal ligge og slappe af.
 
Behandlingsinterval aftales individuelt. Det anbefales at man starter med en behandling hver 2. dag i en uge og derefter trapper ned til 2 gange om ugen.
bergs klinik | CVR: 37340944 | Færgevej 37, Kragnæs, 5960 Marstal  | Tlf.: 25 15 86 45